Clean Responsive Webdesign

Why keeping your CMS software up to date? | Waarom je CMS software up to date houden?

Up to date!

You may think your website is not interested enough to be attacked by hackers, but reality is different. All websites are compromised all the time. The majority of website security breaches are not to steal your data or deface your website, but instead attempts to use your server as an email relay for spam, or to setup a temporary web server, normally to serve files of an illegal nature. Whatever the reason is, this is not something you want to happen to you. There for it is crucial for you to protect your website. A few simple steps are enough to make your site less vulnerable. The first thing is to keep your CMS software up to date and always run these updates as soon as they are offered to you by the software company. The second step is to change your login or admin url to be less easy to find. Most often just typing /admin behind the standard url is enough to find your CMS login page. You should not make it that easy to find you! There are enough tools out there that can assist you with that. The thirth step is to install protection software or plugins. These plugins offer basic protection and let you monitor your website all the time. In case of an attack you can set up the fence that will automaticly block an attacker by permenant IP ban. So far the login change have done the trick in many cases. Fact is that updating your software is helping you in protecting your website. These updates are there for a reason!

Je mag dan denken dat jouw website niet interessant genoeg is om aangevallen te worden door hackers, helaas is de realiteit anders. Alle websites lopen gevaar. De meeste aanvallen zijn er niet om je data te stelen, maar om je server te gebruiken voor email spamm aanvallen of als tijdelijke webserver te gebruiken. Dit gebruik is vaak gerelateerd aan illegaal gebruik. Wat de reden ook is, dit is iets wat je liever niet ziet gebeuren. Daarom is het cruciaal dat je je website beveiligd. Met een aantal eenvoudige stappen is je website minder kwetsbaar. De eerste stap is de software van je website altijd up to date te houden en deze door te voeren zodra zij aangeboden worden door het software bedrijf. Stap twee is het veranderen van je login of admin url, zodat je wat moeilijker te vinden bent. Vaak is het typen van /admin achter je website url voldoende om op de loginpagina van de CMS te komen. Je moet het ze niet zo makkelijk maken om je te vinden! Er zijn genog hulpmiddelen online om je daar bij te assisteren. De derde stap is het instaleren van beveiligingssoftware of plugins. Deze plugins bieden vaak basisbescherming en houden je website de ganse tijd in de gaten. Mocht er een aanval zijn, dan kun je deze aanvaller direct blokkeren door een permanente IP ban. Vaak is het veranderen van de login / admin url voldoende. Feit is dat het updaten van je CMS software je helpt om je website te beschermen. Deze updates worden je aangeboden om een reden!

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail to someonePrint this page

New website | Nieuwe website

PXS gone life!

Today our new website has gone life. Pink, you ask yourself??  Yes PINK!!, in order to step out the pack, you need to be different. The fact that you are asking yourself this question, is prove we have succeeded! Thats exactly what we try to achieve at pinkXstream. Drop us a note if you want to step out the pack too!

Vandaag is onze nieuwe website online gegaan. Roze, vraag je jezelf af?? Ja ROZE, om op te vallen moet je soms anders denken en handelen. Het feit dat U zichzelf deze vraag heeft gesteld is bewijs, dat wij in in onze opzet geslaagd zijn! Wilt U ook opvallen met uw website? Neem dan gerust contact met ons op!

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail to someonePrint this page